Čekuj svou snahu

Zde si můžeš zcela bezplatně zkontrolovat postupy, metody a výsledky typizovaných příkladů k předmětu státní maturita z Matematiky. Tak už na nic nečekej a pusť se do toho!

Postup:

  • Seber odvahu a vytiskni si následující příklad
  • Připrav si povolené matematické pomůcky (rýsovací a psaní potřeby, kalkulátor a „matematické tabulky“)
  • Porovnej si své výsledky s postupem řešení příkladu
  • Nevychází ti příklad? Omrkni postup od Mazané lišky …

Příklad č.1

Testování znalostí v rámci slovní úlohy, znalost výpočtu průměrné známky.
zadání příkladu č.1
řešení příkladu č.1
Výsledek: Celkem 15 žáků získalo známku 3.

Příklad č.2

Testování znalostí v rámci slovní úlohy, znalost sestavení rovnice a výpočtu procent.
zadání příkladu č.2
řešení příkladu č.2
Výsledek: Marek za nákup čtyř sešitů utratil 78% svých celkových výdajů.

Příklad č.3

Testování znalostí v rámci slovní úlohy, znalost sestavení rovnice a výpočtu procent.
zadání příkladu č.3
řešení příkladu č.3
Výsledek: Anna objednala celkem 8 vstupenek na 3D film a cena jedné vstupenky je 204 Kč.

Příklad č.4

Testování znalostí v rámci kombinatoriky, znalost výpočtu variací.
zadání příkladu č.4
řešení příkladu č.4
Výsledek: Je možné sestavit 56 kombinací. Varianta „D“.

Příklad č.5

Testování znalostí v oblasti aritmetické posloupnosti, znalost práce se vzorci aritmetické posloupnosti.
zadání příkladu č.5
řešení příkladu č.5
Výsledek: Třicátý člen aritmetické posloupnosti má velikost 66, diference je 2 a třicátý druhý člen dané posloupnosti má velikost 70.

Příklad č.6

Testování znalostí v oblasti pravoúhlého trojúhelníku, znalost práce s Pythagorovou větou.
zadání příkladu č.6
řešení příkladu č.6
Výsledek: Zadané rozměry zadání A – trojúhelník je pravoúhlý, zadání B – trojúhelník je pravoúhlý, zadání C – trojúhelník není pravoúhlý.

Příklad č.7

Testování znalostí z oblasti rovnic, exponenciální rovnice.
zadání příkladu č.7
řešení příkladu č.7
Výsledek: Řešením exponenciální rovnice je číslo 0,5 (1/2).

Příklad č.8

Testování znalostí v rámci slovní úlohy, výpočet procent.
zadání příkladu č.8
řešení příkladu č.8
Výsledek: Úroková míra ve výši 5 procent.

Příklad č.9

Testování znalostí z oblasti kuželoseček.
zadání příkladu č.9
řešení příkladu č.9
Výsledek: Kružnice, elipsa, hyperbola a parabola.

Příklad č.10

Testování znalostí z – již brzy….

Našli jste nějaké nesrovnalosti, chyby či překlepy? Mazaná liška bude velmi ráda, pokud ji na to upozorníte!

Své dotazy, náměty, pochvaly či případné stížnosti směřujte zde: