Ceník

4

více o …

Individuální výuka

Individuální výuka se řídí v prvé řadě potřebami klienta s problémovými oblastmi jeho studia. Posléze pak můžeme nastavit harmonogram výuky podle jeho stupně studia/znalostí. Největší výhodou této výuky je plné věnování se potřebám klienta a tedy neustálá kontrola nad jeho porozuměním.

Akutní výuka

„Akutní“ neboli jednorázová výuka objasňuje rychle, srozumitelně a s přehledem jádro věci a vše potřebné okolo dané tematiky. Výuka je vhodná zejména pro ty klienty, kteří odkládají věci na poslední chvíli a pak (před testem) nestíhají. I ty můžeš být zachráněn/a!

Měsíční výuka

Mazaná liška nabízí i měsíční kurzy, tedy intenzivní výuku s viditelným (nikoliv jednorázovým) zlepšením. Můžeme se zaměřit na procvičování látky ze školy, eliminaci slabých míst klienta atd. Samozřejmě, že čím déle se student učí u Mazané lišky, tím lépe mohu porozumět jeho přístupu k učení a lépe tak výuku stylizovat k jeho potřebám, a tedy k rychlému osvojení si znalostí.