Maturanti, připravte se na 4. a 5. května!

 /  Štítky: ,

Vzhledem ke skutečnosti, že i „mí“ mazaní maturanti často netuší, kdy mají konat svou zkoušku „dospělosti“, tak jsem se rozhodla na tento fakt zareagovat a odtajnit tuto záhadu. Všichni maturanti jsou si sice plně vědomi, že je tato zatěžkávací zkouška čeká, ale bohužel už málokdo z nich zná tu „osudovou“ hodinu.

Státní maturita z předmětu Matematika?

Matematičtí nadšenci se mohou těšit na 4. května 2015, kdy přesně v 8:30 by měli zasednout do školních lavic v místě své střední školy a měli by být zasvěceni do tajů administrace státních maturit. Zahájení zkoušky je dle harmonogramu naplánováno na 9:00, čímž se zahájí doslova osudových 90 minut plných rozvpomínání, nervozity, horlivého listování v tabulkách a neustálých kontrol svých dosavadních výpočtů. Popisovaná muka budou ukončena v 10:30 hodin.
Nezapomeňte, že si s sebou ke zkoušce můžete vzít následující pomůcky:

    • psací a rýsovací potřeby
    • Matematické, fyzikální a chemické tabulky
    • kalkulátor (tj. kalkulačku) bez grafického režimu

a hlavně nezapomeňte na selský rozum a zdravou mazanost!

Státní maturita z předmětu Český jazyk a literatura?

Co se týká zkoušky z českého jazyka a literatury, tak didaktický test je naplánován na 5. května 2015. Začátek administrace by měl být v 8:00 a o 15 minut později (tj. 8:15) by mělo být „slavnostní“ zahájení zkoušky. Na vypracování didaktického testu je 60 minut, z čehož vyplývá, že konec zkoušky „dospělosti“ by měl být v 9:15 hodin. K této zkoušce nejsou povoleny žádné učební pomůcky, takže si budete muset vystačit:

  • s psacími potřebami,
  • vašimi znalostmi.

Poté, co si vyzkoušíte, že jste schopni si vybrat jednu možnost (samozřejmě tu správnou) z nabízených, tak vás (o několik hodin později) čeká druhé testovací kolo, tj. napsání písemné práce. Začátek administrace zkoušky v učebně je v 11:30. Obdržíte zde testový sešit, ve kterém si můžete zvolit z deseti nabízených zadání (např. formální dopis, motivační dopis, popis pracovního postupu, vypravování a jiné) právě to téma, o kterém budete chtít psát. Na vybrání tématu budete mít 25 minut a v této době utvoříte také předběžnou osnovu svého mistrovského díla. V následujících 90 minutách pak bude mít prostor vaše fantazie, slovní zásoba a znalost pravidel českého pravopisu. Ale nebojte se! Ke zkoušce si můžete přinést:

  • Pravidla českého pravopisu,
  • psací potřeby.

Konec písemné zkoušky nastane ve 13:40 hodin.

Doporučení k psacím potřebám

Zohledňujte počet psacích potřeb na základě vašich zkušeností! Určitě každý na vlastní kůži zažil situaci, že propiska přestala psát právě v ten nejnevhodnější okamžik. Proto se raději pořádně zásobte!

Shrnutí informací pro státní maturitu z předmětu Matematika. Konání dne 4. května, zahájení v 8:30, maximální čas na vypracování 90 minut.

Shrnutí informací pro státní maturitu z předmětu Český jazyk a literatura. Konání dne 5. května, zahájení didaktického testu v 8:00 a maximální čas na vypracování 60 minut. Začátek písemné práce v 11:30 a konec ve 13:40 hodin.

Státní maturita z ostatních předmětů?

Ostatní data konání státních zkoušek naleznete zde: www.novamaturita.cz, kde Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. a pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) uveřejnilo dne 13. ledna 2015 datum konání státních maturit, tzv. jednotné zkušební schéma, ve kterém určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací.

Mazaná liška vám přeje mnoho úspěchů!

Zpět na výpis