Jak je to s těmi maturitními pokusy?

 /  Štítky: ,

Uchazeči o vykonání státní maturitní zkoušky z určeného maturitního modelu pro daný rok mají celkem tři pokusy v rámci tzv. jednotlivých povinných zkoušek, tj. na jeden povinný předmět celkem tři pokusy.  Respektive mají jednu možnost na přihlášení se v tzv. řádném termínu, tj. zpravidla první jarní zkušební období, které následuje po ukončení středního vzdělání, a následně dvě možnosti na konání tzv. opravných zkoušek, přičemž student nemá povinnost konat opravnou zkoušku hned v následujícím „maturitním“ období, ale měl by ji vykonat do 5 let od ukončení posledního ročníku střední školy. Řádné zkoušky se konají vždy v místě studentova studia a náhradní opravné či dílčí zkoušky se konají ve vybraných, tzv. spádových školách.  Je nutné ještě k daným pojmům objasnit pojem „zkouška v náhradním termínu“. Jedná se o zkoušku v řádném či opravném termínu, na kterou se student nedostavil a řádně se omluvil řediteli školy, který studentovu absenci akceptoval. Díky tomuto činu student neztrácí počet možných opravných pokusů.

Modelová situace I:
Student, který konal maturitní zkoušku v termínu „jaro 2018“, získal nedostatečný počet bodů v rámci jednoho maturitního předmětu, čímž nesplnil hranici minimální procentuální úspěšnosti (většinou hranice 44 %). Sám si zvolí, zda opravný pokus bude realizovat v termínu „podzim 2018“, či si zvolí možnost ročního odkladu a přihlásí se až v termínu „jaro 2019“.  V rámci povinných zkoušek existují „vícekolové“ zkoušky, např. předmět Český jazyk a literatura a Anglický jazyk, které se skládají ze tří částí  ̶  zpravidla písemná práce, didaktický test  a ústní část. U zmíněných zkoušek student vždy opakuje jen tu část, u které nesplnil požadovanou minimální bodovou hranici. Pokud student neuspěl v předmětu Matematika, tak jej čeká nová zkouška v podobě „matematického testu“.

Modelová situace II:
Student vyžaduje, aby došlo k přezkoumání výsledků jeho maturitní zkoušky. Každý student má právo podat žádost o toto přezkoumání, a to do pěti dnů ode dne, kdy se výsledek zkoušky dozvěděl.  Žádost by měla být poslána ve fyzické podobě a doporučeně, měla by být adresována Ministerstvu školství (výsledek didaktického testu) či příslušnému kraji v případě, že se jedná o písemnou práci či ústní zkoušku.

Zpět na výpis