Ohlédnutí se za státní maturitou, jaro 2015

 /  Štítky: ,

V internetovém článku (TRACHTOVÁ, Zdeňka. IDNES.cz: U písemných maturit propadla šestina studentů, 2015.) byla publikována následující zhodnocení výsledků státních maturit pro rok 2015 (jarní termín):

U státní části propadlo 15,7 procenta studentů

Na již zmíněný termín státních maturit bylo registrováno přes 82 000 studentů. Marcel Chládek, ministr školství, oznámil neúspěch 15,7 procenta studentů po vyhodnocení státní části maturit. V celkovém počtu tedy 12 874 studentů neuspělo při zkoušce „své dospělosti“ a tato čísla nejsou konečná, protože zahrnují pouze státní část této zkoušky a studenti museli rovněž splnit i požadavky profilové školní části. (data nejsou zveřejněna)

Nejlepší výsledky mají žáci gymnázií

Je jednoznačné, že výsledky státních maturit se výrazně liší v rámci jednotlivých krajů, ale i v rámci nabízených studijních oborů jednotlivých středních škol. Sám ministr řekl, že nejlepší výsledek (v porovnání typů středních škol) měli žáci gymnázií s 98,3 procentní úspěšností. V pomyslném žebříčku se na druhém místě umístili žáci středních odborných škol, a to s 82,6procentní úspěšností. Ve jmenovitém výčtu následovali žáci středních odborných učilišť, ze kterých neuspělo 33,1 procenta a na nástavbách se žáci potýkali s 43,4% neúspěšností.

Ach, ta matematika

Z článku rovněž vyplynulo, že největším „strašákem“ opět zůstává matematika. Zdroj uvedl, že téměř 24 procent studentů tuto povinně volitelnou část nezvládlo (zdroj neuvádí počet registrovaných studentů na tuto část) a situaci komentuje slovy, že je to přibližně stejná hodnota jako vloni. Článek se rovněž věnuje mediální kauze, kterou vyvolala matematická úloha, ve které měli studenti vypočítat povrch papírové čepice. Dle Zíky, spoluautora didaktických testů státních maturit z matematiky, byla úloha zadaná naprosto korektně. V jiném článku (ČTK, iDNES.cz. IDNES.cz: Je čepice rotační kužel?. 2015.) se vyjádřil matematik Oldřich Botlík slovy, že úloha je nevhodně zadaná a z tohoto důvodu existují dva správné postupy řešení. Tento spor měla vyřešit validační komise. Matematická úloha prý měla průměrnou úspěšnost, a to 50procentní, takže pro studenty to zřejmě takový „oříšek“ nebyl.

O co v kauze „čepice“ šlo?

Cílem bylo vypočítat povrch papírové čepice, která má tvar rotačního kužele. Spory se vedly o to, zda k čepici měla být připočítána i podstava, či nikoli. Již zmíněný matematik řekl, že úloha vede na výpočet celého rotačního kužele, tedy i včetně podstavy, a spoluautoři se domnívali, že žáci budou vycházet z praktických zkušeností, tj. že čepice se nasazuje na hlavu a logicky tak nezapočítají dno čepice.

Prováděla se také anketa mezi čtenáři serveru iDNES.cz, ze které vyšel tento názor:

8509 zúčastněných považuje zadání matematické úlohy za nejednoznačné, tj. 69,8 % respondentů
3688 zúčastněných považuje zadání matematické úlohy za jednoznačné

Zadání této matematické úlohy k náhledu níže

Ovládají Češi český jazyk?

Český jazyk je jediným předmětem, který je pro všechny studenty povinný. Testování z českého jazyka dle zmíněného zdroje dopadlo poměrně dobře, protože úspěšnost byla 93,5 procenta. Ani českému jazyku se nevyhnula další mediální kauza nazvaná „Jidáš“ (VYROUBALOVÁ, Martina. IDNES.cz: Facebook plný Jidáše. Maturanty zaskočilo jméno biblického zrádce. 2015.).

O co v kauze „Jidáš“ šlo?

Řešila se zde otázka náboženství a její vhodnosti dotazu na biblickou postavu, respektive dotazu na jméno biblické postavy. Někteří lidé argumentovali, že se jedná o testování všeobecných znalostí. Jiní diskutovali o tom, zda otázka je v souladu s katalogem požadavků, ze kterého by měl didaktický test vycházet.

Prováděla se také anketa mezi čtenáři serveru iDNES.cz, ze které vyšel tento názor:

18 738 zúčastněných neshledává tuto otázku vhodnou do maturitního testu, tj. 70 % respondentů
8013 zúčastněných shledává tuto otázku vhodnou do maturitního testu

Zadání k náhledu níže

Zde se můžete podívat na zadání obou mediálně řešených kauz a zhodnotit, jak byste uspěli případně i vy.


Podklady byly čerpány z veřejně dostupných stránek – www.novamaturita.cz

Zpět na výpis