Pojďme vstříc novým zážitkům

 /  Štítky:

Už je to konečně tady!

Pro některé studenty je dnešní den spojený hlavně s obdržením svého maturitního vysvědčení, ale rovněž i pomyslným vstupem do nového, neprozkoumaného období svého dosavadního života. Myslím si, že za tu desetiměsíční dřinu jsou takovéto prázdniny vhodnou kompenzací. Co říkáte? Máte už nějaké plány, jak strávíte své dny volna?

Je zajímavé, že vaše téměř roční úsilí se shrne v jednom, ač oficiálně školou vydaném, papíře. Tento papír s sebou přináší (jak už to v životě bývá) kladné i záporné momenty. Určitě každý se těší na nějakou tu odměnu – ať už třeba ve finanční podobě, či v pozvání na něco „na zub“. Tyto zmíněné motivace nám samozřejmě velmi lichotí, ale asi málokdo se horlivě věnuje učení s myšlenkou, že svou snahu promění právě ve vynikajícím poháru, či v nějaké té stokoruně v peněžence navíc. Myslím si, že je pro člověka nejvhodnější jeho vlastní motivace, vlastní pohon, vlastní chtíč něčeho docílit. Každopádně, co si budeme namlouvat – odměny jsou velmi příjemnou záležitostí. Domnívám se, že každý student si dnes těchto výsad náležitě užije, a to zřejmě bez ohledu na to, zda byl premiantem třídy. Nicméně na druhé straně přináší maturitní vysvědčení také stres, jisté zamyšlení se nad sebou samým a možná že i nějaký příslib, potažmo předsevzetí, že další rok zahájíme jinak, a plně doufám, že tento příslib nezůstane jen u slibu …

Každopádně předání vysvědčení je jistou prezentací každého studenta. Dnes (popřípadě v úterý 30. 6.)bude každému studentovi kladena následující otázka: „Tak jaké bylo vysvědčení?“ a každý svému (ne)úsilí bude muset čelit tváří v tvář. Někdo dostane pochvalu, jiný bude trochu pokárán … Někdo využije notoricky známých výmluv typu: „učitel/ka si na mě zasedl/a, lepší známka ve třídě nebyla, atd …“ Asi málokdo ze svého případného neúspěchu bude vinit sebe. A ono možná kousek pravdy na tom také bude … Uvědomění si hlavních rolí ve školství mi připadá jako hlavní kámen úrazu a jednotlivé role jsou určeny takto:

Učitel má učit a student má studovat.

To lze vyložit různými směry a Mazaná liška si to vykládá následovně:

Učitel má učit a student studovat ve vzájemné spolupráci a ani o nic míň nebo víc na úkor druhé strany.

Další školní rok je za námi a to mě navádí k myšlence, že každý konec je novým začátkem. Takže ať už vás po těchto prázdninách čeká cokoliv – návrat do studentských lavic, hledání zaměstnání, tak vám Mazaná liška přeje mnoho úspěchů a zdravé mazanosti!

Takže všem mým mazaným i dosud nemazaným studentům přeji hezké a zasloužené prázdniny!

Zpět na výpis