Kurz matematiky

Pravítko

matematika_vyuka

Kurz matematiky je určený pro studenty středních škol a je zaměřen jak na praktické procvičování, tak rovněž na výklad nezbytné teorie. Student je nejdříve seznámen s jejím výkladem, jejími alternativními příklady a posléze, pokud došlo ke vzájemnému pochopení, tak se přistoupí k praktické části, tedy k procvičování. Je kladen velký důraz na to, aby student během výkladu pochopil problematiku látky a byl schopen ji dále samostatně aplikovat. Ke konci hodiny dostane žák domácí cvičení, které slouží k ověření získaných znalostí.

Obsah výuky

MOCNINY
ODMOCNINY
ALGEBRAICKÉ VÝRAZY
ROVNICE
NEROVNICE
SLOVNÍ ÚLOHY
ABSOLUTNÍ HODNOTA
TRIGONOMETRIE
LOGARITMY
KOMBINATORIKA
POSLOUPNOST
PRAVDĚPODOBNOST
FUNKCE
DERIVACE
INTEGRÁLY
DETERMINANT
MATICE
VÝROKY
TĚLESA
ROVINNÉ ÚTVARY

Ke stažení

Pythagorova veta

Odkazy na jiné stránky

Zde naleznete tipy na ověření svých matematických znalostí:
www.priklady.eu
www.vypocitejto.cz

Ceník

Naleznete zde.