Přípravný kurz na státní maturitu (MA)

vyuka_priprava_maturita

Přípravný kurz na státní maturitu z matematiky je zaměřen na objasnění matematických jevů vyskytujících se u státních maturit. Kurz je určen především pro ty studenty, kteří se nechtějí strachovat z toho, jaké příklady by je u této zkoušky mohly potkat. V kurzu pracujeme s příklady, které by se typově mohly vyskytnout u státních maturit. V případě nutnosti se věnujeme také samotnému výkladu látky (alternativním možnostem atd.). Kurz je z převážné části věnován praktickému procvičování, popřípadě výkladu látky.

Obsah výuky

Ukázkové obsahy příkladů ze státních maturit z předmětu Matematika:
ČÍSELNÉ OBORY (přirozená, celá, racionální, reálná čísla)
ALGEBRAICKÉ VÝRAZY (mnohočleny, lomené výrazy, výrazy s mocninami)
ROVNICE A NEROVNICE (lineární, s neznámou ve jmenovateli atd. )
FUNKCE (základní poznatky, lineární funkce, exponenciální atd. )
POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA
PLANIMETRIE (trojúhelník, mnohoúhelníky atd.)
STEREOMETRIE (tělesa)
ANALYTICKÁ GEOMETRIE (souřadnice bodu a vektoru na přímce)
KOMBINATORIKA
PRAVDĚPODOBNOST
STATISTIKA
SLOVNÍ ÚLOHY (pohyb, společná práce, trojčlenka atd.)

Ke stažení

Prehled maturita MA

Odkazy na jiné stránky

Zde naleznete potřebné informace ke státní maturitě nejen z matematiky:
www.novamaturita.cz
Zde naleznete ukázkové příklady maturitních testů z matematiky:
www.novamaturita.cz

Ceník

Naleznete zde.