Kurz anglického jazyka

Jazyky

anglictina_vyuka

Kurz anglického jazyka je zaměřen na výklad, následné procvičování gramatiky anglického jazyka a zároveň i na rozšíření slovní zásoby. Kurz může sloužit i k prohlubování dosud získaných znalostí. Kurz je zcela převážně zaměřen na gramatickou část, ale probírají se zde i situační konverzace. Ke konci hodiny dostane klient domácí cvičení, které slouží k ověření získaných znalostí.

Obsah výuky

Orientační body výuky:
ABECEDA
SLOVESA (základní, modální, nepravidelná)
ČÍSLOVKY
URČOVÁNÍ ČASU
UMÍSŤUJÍCÍ VAZBY
PŘEDLOŽKY (místní, časové)
SLOVNÍ ZÁSOBA (barva, místnosti, oblečení atd.)
POŘADÍ SLOV VE VĚTĚ
TVORBA OTÁZEK, ZÁPORŮ atd.
URČITÝ X NEURČITÝ ČLEN
(NE)POČITATELNÁ podstatná jména
ZÁKLADNÍ OTÁZKY (Jak se máš?, Jak se jmenuješ? atd.)
ZÁJMENA (osobní, přivlastňovací)
PŘÍTOMNÝ ČAS
MINULÝ ČAS
BUDOUCÍ ČASY
PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS
PŘEDMINULÝ ČAS
TRPNÝ ROD

Ke stažení

Nepravidelna slovesa

Odkazy na jiné stránky

Zde naleznete mé tipy na ověření svých anglických znalostí!
www.helpforenglish.cz
www.e-gramatica.com
www.grammar.cz

Ceník

Naleznete zde.