Kurz Kurz matematiky

Pravítko

matematika_vyuka

Kurz matematiky pro veřejnost je určen především studentům vyšších odborných škol či vysokých škol.
Kurz je zcela přizpůsoben potřebám klienta a může být zaměřen jak na praktické procvičování, tak rovněž na výklad nezbytné teorie.

Obsah výuky

LINEÁRNÍ ALGEBRA
(lineární kombinace, závislost, nezávislost, matice, hodnost matic, determinant matice, násobení matic, atd. )
LIMITA POSLOUPNOSTI
(základní typy limit, limity z grafů)
DERIVACE
(pravidla a postupy derivování)
FUNKCE
(lineární, kvadratická, exponenciální, goniometrická, inverzní, atd. )
INTEGRÁLY
(integrace elementárních funkcí, per partes, substituce, parciální zlomky, určitý integrál)

Ke stažení

Integraly vzorce
Derivace vzorce

Odkazy na jiné stránky

Zde naleznete mé tipy na ověření svých matematických znalostí:
www.e-matematika.cz

Ceník

Naleznete zde.