Kurz anglického jazyka

Jazyky

anglictina_vyuka

Kurz anglického jazyka je zaměřen na výklad, následné procvičování gramatiky anglického jazyka a zároveň i na rozšíření slovní zásoby. Domnívám se, že pro žáky základních škol je vskutku nezbytné porozumět gramatickým základům více než konverzaci. Ke konci hodiny dostane žák domácí cvičení, které slouží k ověření získaných znalostí.

Obsah výuky

ABECEDA
SLOVESA
ČÍSLOVKY
URČOVÁNÍ ČASU
UMÍSŤUJÍCÍ VAZBY
PŘEDLOŽKY
SLOVNÍ ZÁSOBA
POŘADÍ SLOV VE VĚTĚ
TVORBA OTÁZEK, ZÁPORŮ
(NE)URČITÝ ČLEN
(NE)POČITATELNOST PODSTATNÝCH JMEN
ZÁKLADNÍ OTÁZKY
ZÁJMENA
PŘÍTOMNÝ ČAS
MINULÝ ČAS
BUDOUCÍ ČASY
PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS
TRPNÝ ROD

Ke stažení

Nepravidelna slovesa

Odkazy na jiné stránky

Zde naleznete tipy na ověření svých anglických dovedností:
www.helpforenglish.cz
www.e-gramatica.com
www.grammar.cz

Ceník

Naleznete zde.