Kurz matematiky

Pravítko

matematika_vyuka

Kurz matematiky je zaměřen jak na praktické procvičování, tak rovněž na výklad nezbytné teorie. Žák je nejdříve seznámen s jejím výkladem, jejími alternativními příklady a posléze, pokud došlo ke vzájemnému pochopení, tak se přistoupí k praktické části. Je kladen velký důraz na to, aby žák během doučování pochopil problematiku látky a byl schopen ji dále samostatně aplikovat. Ke konci hodiny dostane žák domácí cvičení, které slouží k ověření získaných znalostí.

Obsah výuky

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ
SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ
PŘEVODY JEDNOTEK
ZLOMKY
PROCENTA
ZAOKROUHLOVÁNÍ
MNOHOČLENY
LOMENÉ VÝRAZY
VYTÝKÁNÍ
TROJČLENKA
SLOVNÍ ÚLOHY
PYTHAGOROVA VĚTA
ROVNICE
ČÍSLA (RACIONÁLNÍ, PŘIROZENÁ ATD.)
GEOMETRIE
VZORCE

Ke stažení

Mocniny,odmocniny (do 20)
Pythagorova veta

Odkazy na jiné stránky

Matematické vzorce a kontrola výpočtů:
www.vzorce-matematika.sweb.cz
Zde si můžete procvičit své dovednosti:
www.naucsepocitat.cz

Ceník

Naleznete zde.